3D SKINTECH

Microdermabrasion 30 min 550kr
Microdermabrasion inkl. LED 45 min 750kr
Radiofrekvens 30 min 550 kr
Radiofrekvens inkl. Micro. el LED 45 min 750kr
LED-ljusterapi 15 min 350kr
Fullface 60 min 1150kr